Untitled Document

 

Vse informacije dobite pri članu organizacijskega odbora za državno tekmovanje za najboljšo diplomsko nalogo:

Mag. VIKTOR JEMEC, GSM 040 556 200, e-pošta: viktorjemec1@gmail.com.

   

 

 

Natečaj za najboljšo

diplomsko nalogo


 

Kljub prestavitvi 30. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije na leto 2021 zaradi epidemioloških razmer v Sloveniji, bo letos vseeno potekal natečaj za najboljšo diplomsko nalogo.

Društvo vzdrževalcev Slovenije (DVS) razpisuje državni natečaj za najboljšo diplomsko nalogo v povezavi z vzdrževanjem.

Natečaj velja za višješolske diplomske naloge, ki jih bo ocenjevala strokovna komisija DVS.

Prijavitelje – študente, mentorje, zaposlene ali druge odvorne osebe – vabimo, da v dogovoru z izobraževalnimi institucijami oz. podjetji (z njihovim soglasjem) prijavijo svoje dosežke preko spletne strani www.tpvs.si. Prijava bo možna od 1. 9. do 21. 9. 2020.

 

  1. mag. Viktor Jemec (vodja komisije),
  2. mag. Miran Saksida,
  3. Darko Cafuta,
  4. Cveto Fendre in,
  5. Jože Topole.

K sodelovanju bomo v primeru velikega števila prijavljenih izdelkov na zelo specifičnih strokovnih področjih za potrebe mnenj oz. ocenjevanja naknadno vključili še kakšnega strokovnjaka.

Posamezna institucija (posamezna šola ali šolski center, podjetje, posameznik) lahko prijavi največ 5 diplomskih nalog. Podelili bomo tudi nagrado za najboljšo izobraževalno institucijo.

 

 

Skupen nagradni sklad za najboljšo diplomsko nalogo je 200 EUR.

 

 

Slavnostna razglasitev nagrajene naloge in predstavitev bo potekala novembra ali decembra 2020 na sedežu DVS ali na zmagovalni šoli.

 

 

POSTOPEK PRIJAVE IN ODDAJE DOKUMENTOV

Študente, diplomante, predavatelje, mentorje, organizatorje praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja, raziskovalce in inovatorje prosimo, da predložijo v ocenjevanje pisno dokumentacijo, ki opisuje opravljeno diplomsko nalogo. Sodelujoči se morajo na natečaj prijaviti najkasneje do 21. 9. 2020. Prijava in oddaja sta mogoči na spletni strani DVS (TPVS) (http://www.tpvs.si/index.php?st=diplomske). Prijava mora vsebovati naslednje podatke:

• ime, priimek, izobrazbo, telefonsko številko in e-naslov nosilnega avtorja;

• ime, priimek, izobrazbo, telefonsko številko in e-naslov glavnega mentorja;

• fotografijo nosilnega avtorja (v .jpg obliki);

• naslov pisnega izdelka;

• pisni izdelek v pdf obliki (v dokumentu morajo biti navedeni vsi avtorji, izobraževalna ustanova, podjetje in drugi relevantni podatki, povezani z izdelavo naloge);

• soglasje šole oz. podjetja, ki avtorjem dovoljuje sodelovanje na natečaju.

 

IZBOR IN OCENJEVANJE

Komisija bo izmed prispelih prijav izbrala najboljšo.

Izbranim študentom, diplomantom oz. njihovim mentorjem bo do 30. 9. 2020 posredovala vsa navodila za pripravo predstavitve. Najbolje ocenjeni sodelujoči bodo naprošeni za predstavitev svojega dela v obliki članka, ki bo objavljen v Vzdrževalcu, v e-obliki ga bodo morali posredovali najkasneje do 7. 10. 2020. Obsegati mora vsaj 4 strani besedila v wordu ter vsaj eno fotografijo; naslov, povzetek in ključne besede morajo biti zapisane tudi v angleškem jeziku.

 

NAGRADE IN RAZGLASITEV REZULTATOV

Zmagovalec bo prejel denarno nagrado in brezplačno enoletno naročnino na revijo Vzdrževalec, ki ju podeljuje Društvo vzdrževalcev Slovenije.

Komisija bo izmed vseh izobraževalnih ustanov, ki bodo prijavile diplomske naloge izbrala najboljšo izobraževalno ustanovo. Določena bo na osnovi seštevka točk ocen vsaj dveh najbolje uvrščenih nalog.

Najboljša šola bo dobila zlato plaketo in možnost za brezplačno dvostransko predstavitev v reviji Vzdrževalec.

O času in načinu predstavitev bodo sodelujoči pravočasno obveščeni.

 

Untitled Document
PRIJAVNICA ZA DIPLOMSKE NALOGE, PROJEKTE IN NAJBOLJŠO INOVACIJO
Izberi tip oddaje
1. Korak
Naloži diplomsko nalogo, opis projekta, praktičnega izobraževanje in usposabljanja ali inovacije v PDF obliki (v dokumentu mora biti navedena izobraževalna institucija in drugi relevantni podatki, povezani z izdelavo naloge)*: