Untitled Document

 

Vse informacije dobite pri članu organizacijskega odbora za strokovna predavanja:
Tomaž JELENKO, GSM 041 335 453, e-pošta: [email protected].

RAZPIS ZA REFERATE
NA 28. TEHNIŠKEM POSVETOVANJU VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE 

 

Neprestane izboljšave so temelj LEAN proizvodnje. V veliko primerih so nosilci teh izboljšav prav službe vzdrževanja, ki so vsakodnevno vpete v proizvodne procese.

Skupaj z avtorji člankov želimo našim vzdrževalcem predstaviti, kje so tiste skrite izgube, o katerih danes ne razmišljamo veliko, predstavljajo pa velikokrat pomemben delež. S članki želimo vzpodbuditi naše vzdrževalce in njihove nadrejene, da se vprašajo, koliko bi lahko zmanjšali izgube, če bi bile poti dodelavnic krajše in če bi bili prostori urejeni in standardizirani.

Avtorji člankov bodo predstavili svoje izkušnje pri uvajanjuin nadgradnjah LEAN proizvodnje in vzdrževalcem pokazali, kako so njeni procesi tesno povezani s službami vzdrževanja. Predstavljena bodo orodja, s katerimi se uvaja in vzdržuje LEAN proizvodnja.

Z učinkovitim vzdrževanjem pa bodo vzdrževalci prispevali k povečanju dobička podjetij.

Našim udeležencem želimo predstaviti načine, kako lahko izmerimo delo vzdrževanja in z vrednostmi prikažemo kontinuirani napredek.

Avtorje predavanj vabimo, da s svojimi izkušnjami in znanji osvetlijo tematiko LEAN proizvodnje in pomembne vloge vzdrževanja v njej.

Prijava referata je možna samo preko prijavnice na tej strani spodaj!

Upoštevali bomo izključno referate s strokovno vsebino. Vsak predavatelj lahko prijavi samo en referat, posamezen referat lahko izdela tudi skupina avtorjev. Referati naj bodo napisani v slovenskem jeziku.

Avtorje vljudno vabimo, da svoje referate prijavijo najkasneje do 1. 8. 2018.

Na 28. srečanju vzdrževalcev bo izbranih 7 predavateljev. V primeru večjega števila predavanj bo izbiro opravila komisija DVS.

Izbrane avtorje bomo prosili, da svoja predavanja pripravijo tudi v obliki članka za objavo v Zborniku. Članek bodo avtorji poslali na e-pošto [email protected] najkasneje do 7. 9. 2017 ter mu priložili svojo osebno fotografijo (v .jpg obliki). V članku bo potrebno naslov, povzetek in ključne besede prispevka zapisati tudi v angleškem jeziku.

Referate, ki morajo biti pripravljeni v Powerpoint predstavitvi, bodo avtorji predstavili na 28. TPVS v četrtek, 18. oktobra 2018 v popoldanskem času. Predviden čas za predstavitev enega referata je 25 minut, obiskovalcem seminarjev pa bomo namenili tudi 5 minut za vprašanja. O točnem času predavanja bodo avtorji pravočasno obveščeni.

 

 

Untitled Document

PRIJAVNICA ZA REFERATE
Ime in priimek avtorja*

Strokovni naziv avtorja (dr., mag., ing. , …)

Domač naslov (ulica, št., pošta in kraj)
Telefon avtorja*
GSM avtorja*
E-pošta avtorja*
Naziv podjetja, v katerem je avtor zaposlen
Naslov podjetja (ulica, št., pošta in kraj)
Naslov referata*
Kratek povzetek (do 10 stavkov) referata*
Ključne besede (do 5 besed)*

(Geslo proti Spamu. Prepišite tri črne znake.)
captcha image
*obvezna polja