Untitled Document

 

Vse informacije dobite pri članu organizacijskega odbora za državno tekmovanje za najboljšo diplomsko nalogo:

Mag. VIKTOR JEMEC, GSM 040 556 200, e-pošta: [email protected].

   

 

 

Natečaj za najboljšo

diplomsko nalogo

 

Rezultati za 2020:

Najboljše naloge       Šola              Mentor                              Naslov naloge   

 

Boštjan Pulko    VSŠ BB ICES        dr. Viktor Lovrenčić        VARNO DELO PRI VZDRŽEVANJU V RAZDELILNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJAH          1. mesto

 

Luka Kraupner  VSŠ Kranj             doc. dr. Tomaž Aljaž      KOMUNIKACIJA KRMILJA SIEMENS IN ALLEN BRADLEY    2. mesto

 

Matej Robič       VSŠ Kranj             Robert Šifrer                  POSODOBITEV LINIJE CTL             3. mesto

 

                                                              

 

Najboljši šoli      VSŠ BB ICES                            1. do 2.  mesto

 

                           VSŠ Kranj                                1. do 2. mesto

Sodelovale so še naslednje šole: VSŠ Ptuj, VSŠ Celje, VSŠ Postojna       

Vsem najboljšim čestitamo, vse udeležene šole pa zopet vabimo naslednje leto!                   

 

                                                          

 

                                                    

 

 Zaradi epidemioloških razmer v Sloveniji ne bomo uspeli izvesti tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije TPVS za leto 2021, bo pa vseeno potekal natečaj za najboljšo diplomsko nalogo.

Društvo vzdrževalcev Slovenije (DVS) razpisuje državni natečaj za najboljšo diplomsko nalogo v povezavi z vzdrževanjem.

Natečaj velja za višješolske diplomske naloge, ki jih bo ocenjevala strokovna komisija DVS.

Prijavitelje – študente, mentorje, zaposlene ali druge odvorne osebe – vabimo, da v dogovoru z izobraževalnimi institucijami oz. podjetji (z njihovim soglasjem) prijavijo svoje dosežke preko spletne strani www.tpvs.si. Prijava je podaljšana do 31. 10. 2021.

Člani komisije: 

  1. mag. Viktor Jemec (vodja komisije),
  2. mag. Miran Saksida,
  3. Darko Cafuta,
  4. Cveto Fendre in,
  5. Jože Topole.

K sodelovanju bomo v primeru velikega števila prijavljenih izdelkov na zelo specifičnih strokovnih področjih za potrebe mnenj oz. ocenjevanja naknadno vključili še kakšnega strokovnjaka.

Posamezna institucija (posamezna šola ali šolski center, podjetje, posameznik) lahko prijavi največ 5 diplomskih nalog. Podelili bomo tudi nagrado za najboljšo izobraževalno institucijo.

 

 

Skupen nagradni sklad za najboljšo diplomsko nalogo je 100 EUR.

 

 

Slavnostna razglasitev nagrajene naloge in predstavitev bo potekala  decembra 2021 (ali po novem letu) na sedežu DVS ali na zmagovalni šoli.

 

 

POSTOPEK PRIJAVE IN ODDAJE DOKUMENTOV

Študente, diplomante, predavatelje, mentorje, organizatorje praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja, raziskovalce in inovatorje prosimo, da predložijo v ocenjevanje pisno dokumentacijo, ki opisuje opravljeno diplomsko nalogo. Sodelujoči se morajo na natečaj prijaviti najkasneje do 31. 10. 2021. Prijava in oddaja sta mogoči na spletni strani DVS (TPVS) (http://www.tpvs.si/index.php?st=diplomske). Prijava mora vsebovati naslednje podatke:

• ime, priimek, izobrazbo, telefonsko številko in e-naslov nosilnega avtorja;

• ime, priimek, izobrazbo, telefonsko številko in e-naslov glavnega mentorja;

• fotografijo nosilnega avtorja (v .jpg obliki);

• naslov pisnega izdelka;

• pisni izdelek v pdf obliki (v dokumentu morajo biti navedeni vsi avtorji, izobraževalna ustanova, podjetje in drugi relevantni podatki, povezani z izdelavo naloge);

• soglasje šole oz. podjetja, ki avtorjem dovoljuje sodelovanje na natečaju.

 

IZBOR IN OCENJEVANJE

Komisija bo izmed prispelih prijav izbrala najboljšo.

 Najbolje ocenjeni sodelujoči bodo naprošeni za predstavitev svojega dela v obliki članka, ki bo objavljen v Vzdrževalcu, v e-obliki ga bodo morali posredovali najkasneje do 4. 12. 2021. Obsegati mora vsaj 4 strani besedila v wordu ter vsaj eno fotografijo; naslov, povzetek in ključne besede morajo biti zapisane tudi v angleškem jeziku.

 

NAGRADE IN RAZGLASITEV REZULTATOV

Zmagovalec bo prejel denarno nagrado in brezplačno enoletno naročnino na revijo Vzdrževalec, ki ju podeljuje Društvo vzdrževalcev Slovenije.

Komisija bo izmed vseh izobraževalnih ustanov, ki bodo prijavile diplomske naloge izbrala najboljšo izobraževalno ustanovo. Določena bo na osnovi seštevka točk ocen vsaj dveh najbolje uvrščenih nalog.

Najboljša šola bo dobila zlato plaketo in možnost za brezplačno dvostransko predstavitev v reviji Vzdrževalec.

O času in načinu predstavitev bodo sodelujoči pravočasno obveščeni.